ประวัติความเป็นมา

 

   บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 437,500,000.00 บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยประกอบธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในและปรับปรุงอาคารและผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน โรงพยาบาลและสถานที่ราชการ ฯลฯ

 

   ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน ในการประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาปรับปรุงตกแต่งภายใน จึงทำให้บริษัทฯ มีความชำนาญและมีความพร้อม ในการให้บริการ รับผิดชอบดูแลงานปรับปรุงตกแต่งภายในทุกๆด้าน ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าคนสำคัญของเรา โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานที่คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เน้นความซื่อสัตย์ ยึดความถูกต้อง ตรวจสอบได้และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน จะต้องปฏิบัติงานให้เสร็จตรงตามกำหนดระยะเวลาด้วยผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ในงบประมาณตามที่ลูกค้าต้องการ

 

   ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจการรับเหมาปรับปรุงตกแต่งภายใน โดยมีเป้าหมายลูกค้า ทั้งส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ

 

1.บริษัทฯ ได้เข้าสู่องค์กรในระดับ “มหาชน”

2.บริษัทได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

3.เป็นบริษัทชั้นนำมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งทางด้านการตกแต่งภายใน

4.บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งยอดขายและผลกำไร