โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร บริษัท บางกอก เดคคอน จำกัด (มหาชน)