วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์

  

 "บริษัท บางกอก เดคคอน จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านงานตกแต่งภายใน"

 

 

พันธกิจ

 

 "ดำเนินงานธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวหน้า"