สวัสดิการบริษัท

 

 

 

   

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

เชี่ยวชาญการให้บริการด้านตกแต่งภายในอาคารครบวงจรประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงานภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ

ภายใต้หลักการพื้นฐานของบริษัท ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างมาก ทำให้บริษัทเติบโต ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านชื่อเสียงและผลกำไร

เป็นหลักด้วยการบริหารงานแบบมืออาชีพ ประกอบกับการมีฐานการผลิตเป็นของตัวเอง เครื่องจักรที่ทันสมัย

และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้งานของเราสามารถส่งมอบได้ตรงเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และด้วย

นโยบายการรักษาระดับคุณภาพของผลงานที่ยาวนานมากว่า 19 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำในด้าน

การตกแต่งภายในของประเทศไทยตัวจริง

 

สวัสดิการของบริษัท
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• วันหยุดตามประเพณี
• วันลาพักร้อน
• ประกันชีวิตกลุ่ม(สำหรับพนักงานหน้างาน SITE)
• กิจกรรมต่างๆ เช่น ดูงานนอกสถานที่
• โบนัสประจำปี
• การปรับเงินเดือนประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• รถรับ-ส่งพนักงาน
• การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน